Festetics Kristóf Általános Iskola

Balatonkeresztúr

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Aktuális

Meghívó a jótékonysági alapítványi bálra.

 

 

Megemlékezés a magyar kultúra napja alkalmából.

 

Szegedi Iskolai Longitudinális Program felmérése

 

Sítábor 2015 Fanningberg

 

Tájékoztató

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

A jégen tartózkodás szabályairól,

és a BVRK ezzel kapcsolatos intézkedéseiről

 

 

A szabad vizek jegén való tartózkodás alapvető szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet határozza meg, más jogi szabályozás a jégen tartózkodással kapcsolatban jelenleg nincs. Az említett rendelet alapján:

5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;

b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;

c) kikötők és veszteglőhelyek területén;

d) folyóvizeken.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak a folyókon kialakult jégtorlaszok megbontását - jégkár megelőzése vagy elhárítása céljából - végző szakszemélyzet tevékenységére.

6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot adó körülmény megszűnésekor.

(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.

(3) Jégkitermelés vagy más jégen történő munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni és mentő eszközöket biztosítani.

 

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a települési önkormányzatok, oktatási intézmények vezetőivel minden évben, a jegesedés időszaka előtt felveszi a kapcsolatot, az intézményeket a jégen tartózkodás szabályairól tájékoztatjuk, javasoljuk a jégpályák kijelölését. A jégpálya kijelölés nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, hiszen erre jogszabály nem kötelezi Őket, azonban a vízirendészet részéről komoly szakmai indokai vannak ezek kezdeményezésének. Az ok elsősorban a biztonság lehetőségek szerinti szavatolása, hiszen egy jó helyen kijelölt (kis vízmélységű strand a part közvetlen közelében, ahol a víz akár a mederig le tud fagyni, így kicsi a beszakadási kockázat) jégpálya, amelynek fizikailag megjelölt határai vannak, karbantartása folyamatos, valamint a mentőeszközök és mentésre alkalmas személyek állnak rendelkezésre a pálya közelében mindenképpen sokkal biztonságosabb, mint a jégen tartózkodás egyéb szabad formái.

 


1. oldal / 7